Οι όροι και οι προϋποθέσεις περιλαμβάνονται γενικά σε κάθε δίκη και άδεια Netkiosk πακέτα εγκατάστασης.
Λόγω νέων εκδόσεων εκδόσεων και ενημερώσεων εκδόσεων, ορισμένοι όροι άδειας χρήσης που περιλαμβάνονται στα πακέτα εγκατάστασης ενδέχεται να διαφέρουν.
Θα πρέπει πάντοτε να ανατρέχετε στους επίσημους ενημερωμένους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας.

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα του προγράμματος ανήκουν αποκλειστικά στον συντάκτη του: jtmkiosksystems.


ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ NETKIOSK ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ NETKIOSK.

Από αυτό το σημείο, το Netkiosk θα αναφέρεται ως "Το πρόγραμμα" και τα jtmkiosksystems θα αναφέρονται ως "Ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων".
Το Netkiosk όπως στο "Το Πρόγραμμα" αναφέρεται σε όλες τις εκδόσεις Netkiosk που είναι διαθέσιμες είτε έχουν κυκλοφορήσει προηγουμένως.

 1. Όλες οι εκδόσεις του προγράμματος διανέμονται ως άδεια ενιαίου υπολογιστή.
 2. Μια ενιαία άδεια είναι έγκυρη 1 PC.
 3. Εάν χρειάζεστε να εγκαταστήσετε περισσότερα από αυτά του 1 PC, πρέπει να αγοράσετε πρόσθετες άδειες χρήσης.
 4. Μια ενιαία άδεια netkiosk μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση του Netkiosk στον αριθμό των υπολογιστών που αντιστοιχεί στον αριθμό των αγορασθέντων αδειών.
 5. Μια ενιαία άδεια χρήσης του Προγράμματος δεν μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα διακομιστή με σκοπό να δοθεί πρόσβαση χρήστη μέσω πολλαπλού κόμβου.
 6. Οποιοσδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα για χρήση μόνο σε έναν μόνο υπολογιστή ή στον σωστό αριθμό υπολογιστών για τους οποίους έχετε αγοράσει άδειες χρήσης για το πρόγραμμα.
 7. Μπορείτε να μεταφέρετε την άδεια χρήσης σε άλλον υπολογιστή σε περίπτωση που χρειαστεί να αναβαθμίσετε ή να αλλάξετε τον υπολογιστή σας.
 8. Δεν μπορείτε να αντιγράψετε αυτήν την εγκατάσταση ή την άδεια χρήσης σε άλλο υπολογιστή χωρίς να αγοράσετε τον κατάλληλο αριθμό αδειών για να καλύψετε όλους τους υπολογιστές στους οποίους έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα.
 9. Όλες οι άδειες ισχύουν για περίοδο 12 μηνών και είναι ανανεώσιμες ετησίως.
 10. Η ανανεώσιμη άδεια χρήσης θα σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό με άδεια χρήσης για την περίοδο ισχύος της άδειας.
 11. Μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας, μπορεί να ανανεωθεί η υπάρχουσα άδεια.

Υπάρχοντες πελάτες.

 1. Οι τιμές των αδειών είναι από την αρχική ημερομηνία αγοράς.
 2. Οι τιμές των αδειών ανανέωσης είναι από την αρχική ημερομηνία αγοράς.

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις: Ισχύει για όλα τα προϊόντα Netkiosk.

Η Netkiosk έχει άδεια χρήσης αποκλειστικού λογισμικού και συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της άδειας. Το πρόγραμμα μπορεί να μην ενοικιαστεί ή να μισθωθεί, αλλά μπορεί να μεταφερθεί οριστικά στο σύνολό του εάν το πρόσωπο που την παραλαμβάνει συμφωνεί με τους όρους αυτής της άδειας και εάν η αρχική συσκευασία δεν τροποποιηθεί καθόλου.

Δεν επιτρέπεται η χρήση, η αντιγραφή, η μίμηση, η κλωνοποίηση, η μίσθωση, η μίσθωση, πωλούν, να τροποποιήσετε, να αντιγράψετε, να αποσυναρμολογήσετε, να αναστρέψετε μηχανικά ή να μεταβιβάσετε το πρόγραμμα ή οποιοδήποτε υποσύνολο του προγράμματος, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία. Κανένα άτομο ή εταιρεία δεν μπορεί να διανείμει ξεχωριστά μέρη του πακέτου χωρίς την έγγραφη άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Το πρόγραμμα δεν επιτρέπεται να διανέμεται μέσα σε οποιοδήποτε άλλο πακέτο λογισμικού χωρίς τη γραπτή άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Οι ατέλειες / ρωγμές, τα κλειδιά ή οι γεννήτριες κλειδιών ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στην ίδια διανομή. Κάθε τέτοια μη εξουσιοδοτημένη χρήση θα οδηγήσει σε άμεσο και αυτόματο τερματισμό αυτής της άδειας και μπορεί να οδηγήσει σε ποινική ή / και πολιτική δίωξη.

Το πρόγραμμα διανέμεται "όπως είναι". Δεν υπάρχει καμία εγγύηση οποιασδήποτε μορφής ή σιωπηρής, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα με δική σας ευθύνη. Ούτε ο / οι συντάκτης / οι δεν είναι ο (οι) πράκτορας (οι) του Συγγραφέα (ων) θα ευθύνεται για απώλεια δεδομένων, ζημιές, απώλεια κερδών ή οποιαδήποτε άλλη απώλεια κατά τη χρήση ή κατάχρηση αυτού του λογισμικού.

Η εγκατάσταση και η χρήση του προγράμματος σημαίνει αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων αυτής της άδειας.
Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτής της άδειας, πρέπει να αφαιρέσετε τα αρχεία προγραμμάτων από τις συσκευές αποθήκευσης και να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν.

Όλα τα δικαιώματα που δεν παρέχονται ρητά εδώ, διατηρούνται από το jtmkiosksystems.

Λήξη της άδειας.


ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΔΕΙΑΣ NETKIOSK ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ NETKIOSK TRIAL

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ NETKIOSK
Από αυτό το σημείο, το Netkiosk θα αναφέρεται ως "Το πρόγραμμα" και τα jtmkiosksystems θα αναφέρονται ως "Ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων".
Το Netkiosk όπως στο "Το Πρόγραμμα" αναφέρεται σε όλες τις εκδόσεις Netkiosk που είναι διαθέσιμες είτε έχουν κυκλοφορήσει προηγουμένως.
Άδεια χρήσης του προγράμματος:
Το πρόγραμμα διανέμεται ως έκδοση TRIAL μόνο για σκοπούς αξιολόγησης και για μια περίοδο που δεν επεκτείνει 7 ημέρες.
Αυτό σημαίνει:
1. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα για το πρόγραμμα ανήκουν αποκλειστικά στον συντάκτη του: jtmkiosksystems.
2. Οποιοσδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα για σκοπούς αξιολόγησης μόνο για οποιοδήποτε νόμιμο σκοπό.
Το πρόγραμμα μπορεί να μην ενοικιαστεί ή να μισθωθεί, αλλά μπορεί να μεταφερθεί οριστικά στο σύνολό του εάν το πρόσωπο που την παραλαμβάνει συμφωνεί με τους όρους αυτής της άδειας και εάν η αρχική συσκευασία δεν τροποποιηθεί καθόλου.
3. Κανένα άτομο ή εταιρεία δεν μπορεί να διανείμει ξεχωριστά μέρη του πακέτου χωρίς την έγγραφη άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Το πρόγραμμα δεν επιτρέπεται να διανέμεται μέσα σε οποιοδήποτε άλλο πακέτο λογισμικού χωρίς τη γραπτή άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Οι ατέλειες / ρωγμές, τα κλειδιά ή οι γεννήτριες κλειδιών ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στην ίδια διανομή.
4. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΕΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ". ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΝ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΙΤΑΙ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ. ΟΥΤΕ Ο / Η ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Ο / Η Ο / Η ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΤΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΛΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.
5. Δεν επιτρέπεται η χρήση, η αντιγραφή, η μίμηση, η κλωνοποίηση, η μίσθωση, η μίσθωση, η πώληση, η τροποποίηση, η αποσυμπίληση, η αποσυναρμολόγηση, η αναστροφή μηχανικού ή η μεταφορά του Προγράμματος ή οποιουδήποτε υποσυνόλου του Προγράμματος.
Κάθε τέτοια μη εξουσιοδοτημένη χρήση θα οδηγήσει σε άμεσο και αυτόματο τερματισμό αυτής της άδειας και μπορεί να οδηγήσει σε ποινική ή / και πολιτική δίωξη.
6. Όλα τα δικαιώματα που δεν παρέχονται ρητά εδώ, διατηρούνται από το jtmkiosksystems. Οποιοσδήποτε από τους όρους μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
7. Εγκατάσταση και χρήση Το πρόγραμμα σημαίνει αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας άδειας χρήσης.
8. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας άδειας χρήσης, πρέπει να καταργήσετε τα αρχεία προγράμματος από τις συσκευές αποθήκευσης και να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν.
Λήξη της άδειας.