Villkoren är generellt också inkluderade i varje försök och licensierad Netkiosk installationspaket.
På grund av nya versioner och versionsuppdateringar kan vissa licensvillkor som ingår i installationspaketet variera.
Du bör alltid referera till våra officiella uppdaterade licensvillkor som anges här på vår hemsida.

Alla upphovsrätt till Programmet ägs uteslutande av författaren: jtmkiosksystems.


NETKIOSK VILLKOR FÖR ALLA NETKIOSK VERSIONER.

Från denna punkt kommer Netkiosk att kallas "Programmet" och jtmkiosksystems kommer att kallas "upphovsrättsinnehavaren".
Netkiosk som i "Programmet" avser alla Netkiosk-versioner, antingen tillgängliga eller tidigare släppta.

 1. Alla versioner av Programmet distribueras som en enda PC-licens.
 2. En enda licens är giltig 1 PC.
 3. Om du behöver installera på mer än den 1-datorn måste du köpa ytterligare licenser.
 4. En nätkiosk-enskild licens kan användas för att installera Netkiosk på antalet datorer lika med antalet inköpta licenser.
 5. En enda licens för Programmet får inte installeras på en server för att ge användaråtkomst via flera noder.
 6. Vem som helst får använda programmet för användning på en enda dator eller på rätt antal PC-er för vilka du har köpt licenser för programmet.
 7. Du kan överföra licensen till en annan dator om du kan behöva uppgradera eller ändra din dator.
 8. Du får INTE kopiera denna installation eller licens för användning på en annan dator utan att köpa rätt antal licenser för att täcka alla datorer som du har installerat programmet på.
 9. Alla licenser gäller under en period av 12 månader och kan förnyas årligen.
 10. Förnyelsebevis licens tillåter dig att använda licensierad programvara för licensperioden.
 11. Efter licensperioden slutar en befintlig licens förnyas.

Existerande kunder.

 1. Licenspriserna är från det ursprungliga köpdatumet.
 2. Förnyelsecertifikatpriserna är från och med inköpsdatumet.

Allmänna användarvillkor: Gäller alla Netkiosk-produkter.

Netkiosk är licensierad proprietär programvara och får därför endast användas enligt villkoren för licensen. Programmet får inte hyras eller hyras utan kan överlåtas i sin helhet om personen som mottar den överensstämmer med villkoren i denna licens och om det ursprungliga paketet inte ändras på något sätt.

Du får inte använda, kopiera, emulera, klona, ​​hyra, hyra, sälja, ändra, dekompilera, demontera, annars omvandla eller överföra programmet, eller någon delmängd av programmet, med undantag av vad som föreskrivs i detta avtal. Ingen person eller företag får distribuera separata delar av paketet utan skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Programmet får inte distribueras inuti något annat mjukvarupaket utan skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Hackar / sprickor, nycklar eller nyckelgeneratorer får inte inkluderas i samma distribution. All sådan obehörig användning ska resultera i omedelbar och automatisk uppsägning av denna licens och kan leda till brott och / eller civilrättsligt åtal.

Programmet distribueras "som är". Ingen garanti av något slag uttrycks eller underförstås, inklusive, men inte begränsat till, de underförstådda garantierna för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Du använder programmet på egen risk. Varken författaren (s) som inte är upphovsmannens (e) upphovsmän (ar) ansvarar för förlust av data, skador, förlust av vinst eller annan form av förlust vid användning eller missbruk av denna programvara.

Installera och använda programmet innebär godkännande av dessa användarvillkor för denna licens.
Om du inte håller med villkoren i denna licens måste du ta bort programfilerna från dina lagringsenheter och sluta använda produkten.

Alla rättigheter som inte uttryckligen ges här är reserverade av jtmkiosksystems.

Slut på licens.


NETKIOSK LICENSE VILLKOR FÖR ALLA NETKIOSK TRIAL VERSIONER

NETKIOSK LICENSE VILLKOR
Från denna punkt kommer Netkiosk att kallas "Programmet" och jtmkiosksystems kommer att kallas "upphovsrättsinnehavaren".
Netkiosk som i "Programmet" avser alla Netkiosk-versioner, antingen tillgängliga eller tidigare släppta.
Licens för programmet:
Programmet distribueras som en TRIAL-version endast för utvärderingsändamål, och för en period som inte förlänger 7-dagar.
Detta betyder:
1. Alla upphovsrätt till programmet ägs uteslutande av författaren: jtmkiosksystems.
2. Vem som helst får använda programmet för utvärderingsändamål endast för något juridiskt ändamål.
Programmet får inte hyras eller hyras utan kan överlåtas i sin helhet om personen som mottar den överensstämmer med villkoren i denna licens och om det ursprungliga paketet inte ändras på något sätt.
3. Ingen person eller företag får distribuera separata delar av paketet utan skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Programmet får inte distribueras inuti något annat mjukvarupaket utan skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.
Hackar / sprickor, nycklar eller nyckelgeneratorer får inte ingå i samma distribution.
4. PROGRAMMET ÄR DISTRIBUTERAD "ÄR ÄR". INGEN GARANTI AV NÅGOT SLÄND ÄR UTTRYCKET ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DE IMPLICERADE GARANTIERNA FÖR SALGBARHET ELLER EGNETHET FÖR ET SÄRSKILT SYFTE. DU ANVÄNDER PROGRAMMET PÅ DIN EGNA RISK. INGEN MYNDIGHETEN ELLER ORGENTEN / ORGAN (ER) ÄR ANSVARIG FÖR DATA TILLGÅNG, SKADOR, FÖRTECKNING AV RESULTAT ELLER NÅGOT ANNAN SLUT TILL NÄR ANVÄNDNING ELLER MISUS AV DENNA PROGRAMVARA.
5. Du får inte använda, kopiera, emulera, klona, ​​hyra, hyra, sälja, modifiera, dekompilera, demontera, annorlunda konstruera eller överföra Programmet eller någon delmängd av programmet, med undantag av vad som föreskrivs i denna överenskommelse.
All sådan obehörig användning ska resultera i omedelbar och automatisk uppsägning av denna licens och kan leda till brott och / eller civilrättsligt åtal.
6. Alla rättigheter som inte uttryckligen ges här är reserverade av jtmkiosksystems. Vilken som helst av villkoren kan ändras när som helst utan föregående meddelande.
7. Installera och använda Programmet innebär godkännande av dessa användarvillkor för denna licens.
8. Om du inte håller med villkoren i denna licens måste du ta bort Programfilerna från dina lagringsenheter och sluta använda produkten.
Slut på licens.