การชำระเงินล่วงหน้าสำหรับ Netkiosk

ฟรี

Netkiosk ที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าควรใช้เฉพาะเมื่อคุณชำระเงินค่าใบอนุญาตผ่านข้อตกลงแยกต่างหาก

  1. โปรดป้อนจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระเป็น $ (USD) ในช่อง "เลือกจำนวนเงิน"
  2. ป้อนจำนวนเงินที่แผนกบัญชีของเราให้ไว้
  3. อย่าเปลี่ยนหมายเลข 1
  4. ในหน้าเช็คเอาต์โปรดตรวจสอบว่าคุณได้เพิ่มหมายเลขคำสั่งซื้อหมายเลขใบแจ้งหนี้รวมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือการติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุใบอนุญาตของ Netkiosk ในองค์กรของคุณ

เราจะอัปเดตบัญชี Netkiosk เมื่อได้รับการชำระเงิน

รายละเอียด

Netkiosk ที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าควรใช้เฉพาะเมื่อคุณชำระเงินค่าใบอนุญาตผ่านข้อตกลงแยกต่างหาก

  1. โปรดป้อนจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระเป็น $ (USD) ในช่อง "เลือกจำนวนเงิน"
  2. ป้อนจำนวนเงินที่แผนกบัญชีของเราให้ไว้
  3. อย่าเปลี่ยนหมายเลข 1
  4. ในหน้าเช็คเอาต์โปรดตรวจสอบว่าคุณได้เพิ่มหมายเลขคำสั่งซื้อหมายเลขใบแจ้งหนี้รวมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือการติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุใบอนุญาตของ Netkiosk ในองค์กรของคุณ

เราจะอัปเดตบัญชี Netkiosk เมื่อได้รับการชำระเงิน